Informacje o spółce

Spółka: TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
REGON: 250565754
NIP: 622-10-12-795
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000158222