Przedmiot działalności

1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
2. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urzadzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,
4. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z,
5. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z,
6. Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z,
7. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z,
8. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – 84.11.Z,
9. Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe – 69.20.Z,
10. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura – 82.11.Z,
11. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z,
12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
15. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z,
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowó, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
17. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z,
18. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A,
19. Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B,
20. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z,
21. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z,
22. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z,
23. Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z.