Struktura spółki

OBSŁUGA KLIENTÓW

OBSŁUGĘ KLIENTÓW PROWADZI:

 • Dział Inkasa i Dział Utrzymania Targowisk mieszczące się w siedzibie Spółki przy ulicy Targowej 1 w sprawach związanych z targowiskami i zieleniakami

DZIAŁ INKASA:

 • udziela informacji o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach i zieleniakach oraz wysokości opłat z tego tytułu.
 • przygotowuje umowy na dzierżawy terenów i najem lokali handlowych.
 • przygotowuje i wysyła rachunki do klientów
 • kontroluje terminowość wpłat
 • prowadzi windykacje należności
 • poszukuje nowych klientów
 • przyjmuje wpłaty z tytułu rezerwowania miejsc handlowych
 • dokonuje poboru opłaty targowej

poza tym wszystkie inne wpłaty przyjmuje kasa

 

DZIAŁ UTRZYMANIA TARGOWISK:

 • przygotowuje umowy na dostawy energii elektrycznej, wody i odbiór ścieków
 • przyjmuje zgłoszenia awarii instalacji elektrycznej, wodnej
 • usuwa drobniejsze awarie
 • wyznacza miejsca handlowe
 • przygotowuje i wysyła rachunki do klientów z tytułu dostawy energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków
 • prowadzi kontrole poboru opłaty targowej