Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy pracowników administracyjnych:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
w soboty w godz. 7.00 do 14.00

 

Korespondencja, wnioski i pisma wpływają do Spółki w następujący sposób:

  • poprzez bezpośrednie złożenie wniosku, pisma w sekretariacie Spółki.
  • drogą pocztową
  • e-mailem
  • faxem.

Korespondencja przychodząca jest oznaczana datownikiem i rejestrowana w Sekretariacie Spółki. Zarejestrowane pisma przekazywane są Prezesowi celem dekretacji i następnie przekazywane przez Sekretariat odpowiednim Działom.

 

Sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w trakcie bezpośrednich rozmów klientów oraz innych osób zainteresowanych z pracownikami Spółki.