Struktura kapitałowa

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI KAPITAŁ PODSTAWOWY (%)
CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A. 153 038 74,90
GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI 51 272 25,10
RAZEM: 204 310 100,00

Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł