Informacje finansowe

Za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 44.017,00 zł

 

Za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 396.118,77 zł