Władze Spółki

Władzami Spółki sa:

  • WALNE ZGROMADZENIE
  • RADA NADZORCZA
  • ZARZĄD

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca: Maria Kaczmarek- powołana uchwałą Nr 56/V/18 z dnia 25 maja 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie SA na okres trwania VI kadencji
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej: Anna Kupijaj – powołana Uchwałą Nr 74/6/2019 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie SA na okres trwania VI kadencji
Sekretarz: Stefan Dziamara – powołany uchwałą Nr 2/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Targowiska Miejskie SA

Zarząd:

Prezes Zarządu: Ewa Psztyr – powołana uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Targowiska Miejskie SA Nr 02/VI/2018 z dnia 25 maja 2018 r.