Misją spółki jest:

Modernizacja targowiska przy ul. Głogowskiej/Targowej oraz rozwój nowego targowiska przy ul.Witosa.

 

Spółka Targowiska Miejskie sp. z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 01.12.1995 roku.
W dniu 20.12.2002 Spółka T.M. sp. z o.o została przekształcona w Spółkę Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna.
Przedmiotem działalności Spółki Targowiska Miejskie SA jest przede wszystkim działalność gospodarcza polegajca na zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej w zastępstwie Gminy Miejskiej Ostrów Wielkopolski, a w szczeglności:

  • prowadzenie i obsługa targowisk,
  • prowadzenie i obsługa parkingw,
  • prowadzenie i obsługa szaletów miejskich.

Spółka zarządza:

  • targowiskiem miejskim w rejonie ulic Głogowskiej, Piastowskiej i Targowej,
  • zieleniakami przy ulicy Tomczeka i Marii Konopnickiej,
  • nowym targowiskiem przy ul. Grabowskiej/Witosa,
  • domkami drewnianymi na placu 23-go Stycznia
  • pawilonami handlowymi przy ul.Bema
  • parkingami przy ulicy Głogowskiej i ulicy Witosa
  • szaletami miejskimi.

Obecnie Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do ożywienia handlu na nowym targowisku. Prowadzone są także intensywne prace nad przygotowaniem planu i koncepcji rewitalizacji targowiska przy ul. Głogowskiej.