Zamówienia publiczne aktualne

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Targowisk Miejskich S.A. w Ostrowie  Wielkopolskim”.

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661911

 


Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla Targowisk Miejskich S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na rok 2024″

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80151644-2490-11ee-9aa3-96d3b4440790