Zamówienia publiczne archiwalne 2018r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim” » szczegóły

 

Zmiana treści zapytania ofertowego » szczegóły

 

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim” » szczegóły