Zamówienia publiczne archiwalne 2016r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Budowa wiaty i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego przy ul. K.Tomczeka z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” » szczegóły

 

Zestawienie złożonych ofert do zamówienia publicznego „Budowa wiaty i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego przy ul. K.Tomczeka z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” » szczegóły

 

Budowa wiaty i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego przy ul. K.Tomczeka z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu » szczegóły

 

<< powrót