Zamówienia publiczne archiwalne 2017r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego przy ul. M. Konopnickiej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” » szczegóły

 

Budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu » szczegóły

 

Zestawienie złożonych ofert do zamówienia publicznego „Budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego przy ul. M. Konopnickiej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” » szczegóły