Budowa wiaty z węzłem sanitarnym

Budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami 1 – 6
Załącznik nr 7 – projekt umowy
Dokumentacja projektowa
a) projekt wykonawczy – załącznik nr 8
– rzut przyziemia  
– rzut dachu  
– rozdzielnia
– przekrój
– elewacje
– WC    
– instalacja sanitarna
– przestrzenne zagospodarowanie terenu   
– konstrukcja 1 – 9         
– lista elementów (wiata + WC)      
– opis projektu budowlanego  
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje sanitarne – załącznik nr 10
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne – załącznik nr 11
e) przedmiar robót budowlanych – załącznik nr 12 – kosztorys ofertowy w wersji ATH dostępny na płycie CD w siedzibie Spółki
f) przedmiar robót instalacje sanitarne – załącznik nr 13 – kosztorys ofertowy w wersji ATH dostępny na płycie CD w siedzibie Spółki
g) przedmiar robót instalacje elektryczne – załącznik nr 14 – kosztorys ofertowy w wersji ATH dostępny na płycie CD w siedzibie Spółki

 

<< powrót