Status prawny

Spółka TARGOWISKA MIEJSKIE
Forma Prawna Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Polska
Adres ul. Targowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON 250565754
NIP 622-10-12-795
Sąd rejestrowy Sąd Rejestrowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000158222
Kapitał zakładowy 2 043 100,00 zł
Ilość akcji 204 310 szt.
Wartość nominalna 10 zł.